Hoppa till innehåll

Kallelse till årsmöte 14 Mars 2023

Vi vill hälsa alla hjärtligt välkomna till Hemavan Tärnaby Näringsförenings årsmöte som kommer hållas 14 Mars 2023 kl 18.00. på Hemavans Fjällstation.

Alla årsmöteshandlingar kommer läggas på denna sida allteftersom de blir klara. Styrelsen har inför detta möte sett över föreningens stadgar. En viktig punkt på dagordningen blir därför att ta ställning till detta förslag.

Under året har föreningen övertagit konceptet Mervärde från Visit Hemavan Tärnaby.
Med hjälp av Birgitta Corin och Mervärdesföretagen pågår nu ett utvecklingsarbete för att ge konceptet rikligt med luft under vingarna! Fram till årsskiftet hade antalet Mervärdesföretag ökat från 6 till 11 stycken! Vi kommer få höra mer om detta arbete i samband med mötet.

Utveckling av Spår och leder är det som medlemmarna ser som viktigast att föreningen engagerar oss i. På mötet kommer vi diskutera hur vi och våra medlemmar bäst stöttar och bidrar till detta. Exempelvis ger pengarna som kommer in via Mervärde fina möjligheter.

Vi kommer också få ta del av Hemavans Fjällstations verksamhet och utbyggnad.

Alla dokument som kommer hanteras på årsmötet läggs allteftersom de blir klarar här:

  1. Dagordning och program >>
  2. Verksamhetsberättelse>>
  3. Bokslut>>
  4. Balansrapport>>
  5. Resultaträkning>>
  6. Förändring av stadgar (Nytt textförslag gult, borttagen text är överstruken)>>
  7. Förslag reviderade stadgar (renskrivet)>>
  8. Revisionsberättelse>>
  9. Valberedningens förslag >>