Hoppa till innehåll

Mervärde och de globala målen

Varför ska du bidra till Mervärde?   

För att då bidrar du tydligt till att vi kan utvecklas till en bättre destination som du vill besöka om och om igen.

Du bidrar helt enkelt till en hållbar lokal utveckling och säkrar vår miljö och livskraftighet för framtiden. Det gagnar alla; besökare, boende, näringslivet, kommunen och naturen.

Mervärde bidrar till att nå de globala målen Agenda2030 via 11 delmål och sju av de svenska miljömålen. Mervärde skall bidra till att minska utsläpp av växthusgaser enligt Parisavtalet.

Stärka insatserna för natur- och kulturarv

Mervärdes grundsyfte är att skapa förutsättningar för hållbara insatser och öka attraktionen av området. Mervärde blir en viktig partner för att stärka insatserna för natur- och kulturarv.

Upplevelser utan transporter

Mervärdes fokus på sommar och närleder skapar mer lättillgängliga upplevelser. Nära leder innebär att fler upplevelser kan nås utan extra transporter. Nära ”utflyktsmål” med rastplatser och vindskydd.

Stödjer den regionala utvecklingsstrategin

Främja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan stadsområden, stadsnära områden och landsbygdsområden genom att stärka den nationella och regionala utvecklingsplaneringen. Mervärde blir del av genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin.

Hållbar turistisk konsumtion

Kunskap och information om biologisk mångfald och ekosystemen skall vägleda placering av nya leder och aktiviteter. Insatserna kan locka gästernas nyfikenhet och öka kunskapen om hållbar turistisk konsumtion. 

Samarbete och ökade finansiella resurser

Mervärde förutsätter gott partnerskap och samarbete. Mervärde kan användas som privat insats för att få ut mer av offentliga pengar. En hållbar besöksnäring behöver kapital för att säkerställa bevarande av naturvärden, hålla besöksmålen relevanta och lotsa gästerna till upplevelser som varar i flera generationer.

De globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.