Hoppa till innehåll

Förstudie om cykelsatsning i Hemavan

Contractor Bygg i Hemavan har tagit initiativet att genomföra en förstudie för att utvärdera möjligheterna till en cykelsatsning i Hemavan. Förstudien delfinansieras av Hemavan Tärnaby Näringsförening via medel från finansieringsmodellen Mervärde.

Under barmarksäsongen 2024 kommer konsultföretaget Sweden Mountainbike att besöka Hemavan för att göra en utredning kring vilken typ av cykelanläggning som bäst lämpar sig för Hemavan. I första hand utreds området kring gondolen. Målet med utredningen är att ta fram en detaljerad förstudie som ska fungera som ett underlag för fortsatt projektering, dialoger och finansiering.

Förstudien kommer att innehålla en analys av de bästa platserna för cykelleder och infrastrukturella behov, samt en bedömning av de ekonomiska och miljömässiga aspekterna av projektet.

En viktig del av förstudien är att utreda formerna för drift av cykelanläggningen och identifiera potentiella operatörer. Detta inkluderar att undersöka möjliga partnerskap, driftmodeller och finansieringsalternativ för att säkerställa en hållbar och framgångsrik verksamhet.

Näringsföreningen har tidigare beslutat att aktivt arbeta med utvecklingen av spår och leder. Detta initiativ ligger helt i linje med den prioriteringen och föreningen har därför beslutat att delfinansiera förstudien genom finansieringsmodellen Mervärde.

En cykelsatsning är ett utmärkt komplement till en skidort då det möjliggör året-runt-verksamhet, vilket bidrar till ökad turism och ekonomisk stabilitet för området. Genom att erbjuda aktiviteter även under sommarsäsongen kan Hemavan locka en bredare målgrupp och öka besökarantalet, vilket gynnar både lokala företag och den totala ekonomiska tillväxten i området.

Dessutom skapas attraktivitet för boende i bygden, förbättrar ortens miljöprofil och bidrar till att utveckla ett starkare och mer diversifierat varumärke.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *