Hoppa till innehåll

Förlängning av

Tärnaleden- slutfört

Efter initiativ från vår medlem Birgitta Corin, Tärnaby Fjällhotell AB har ett arbete genomförts med att förlänga Tärnaleden. Nedan finns rapporterar om utvecklingen av projektet som pågick mellan 2018-2021. Vi välkomnar fler idéer från våra medlemmar att genomföra då föreningen har möjlighet att söka ekonomiska medel för att utveckla vår bygd.

Lägesrapporter

31 december 2021

Projektet har nu avslutats. Leden fick en ny dragning och går inledningsvis från Tärnaby Fjällhotell via väg upp till Apoteket där den svänger upp på Laxfjället ovanför bebyggelsen. Ursprungstanken att låta leden gå in i skogen vid Anjabacken och följa kraftledningen gick inte att genomföra under projekttiden då markägaren inte tillät detta. När markägarens detaljplan är färdig hoppas vi kunna fullfölja den ursprungliga planen för ledens dragning, men tills vidare har den alltså en alternativ sträckning. Projektet slutredovisades 2021-12-31 och det fortsatta ansvaret för leden har Storumans kommun åtagit sig.

29 november 2019

Slutrapportering av Hemavan Tärnaby Näringsförenings delfinansiering på 150000 kr.

23 oktober 2019

Svevias arbete med förlängningen av Tärnaleden är på god väg. Hittills har de grävt längs hela sträckan och lagt trummor på en del ställen men det är fortfarande blött på leden. De kommer lägga ut lite mer material bortåt ån och sedan stannar de av arbetet och återupptar till våren.

Inom en snar framtid kommer vår projektledare Birgitta Corin tillsammans med Jan Stenmark på Svevia gå leden för uppdatering och samförstånd i var som är kvar och tänkt att göra.

12 september 2019

Avtal är skrivet med Svevia som står för markarbete, dikning och spänger. Arbetet påbörjas inom kort, troligen vecka 38. Avtal med markägare sker löpande och information till grannarna kommer också att ske nu under september.

Vi letar också historiska berättelser om byns utveckling längs leden som är roligt och intressant att dela med sig av. Inte klart exakt hur det skall gestaltas. Med ett litet steg i taget kommer vi så småningom att få en utmärkt led från byn till Vindelfjällens naturreservat – från Tärnaby till Tärnasjön!

16 april 2019

Positivt besked om beviljad bygdemedelsansökan inkommer från Länsstyrelsen i Västerbotten. Jippie! Nu kan vi påbörja arbetet på riktigt! Birgitta Corin är numera tillsatt som projektledare för projektet.

31 januari 2019

Med kort varsel skickas en bygdemedelsansökan in. Nu inväntar vi besked.

29 januari 2019

Besked kommer från Länsstyrelsen att den budget som riksdagen antog i höstas kommer påverka LONA-bidraget. Effekten blir att endast pågående projekt får fortsatt stöd och att inga nya projekt beviljas under våren 2019.

1 december 2018

Ansökan om LONA-bidraget skickas in till Naturvårdsverket genom Erika Arklöf på Storumans kommun. Nu inväntar vi beslut därifrån.

26 november 2018

En kort avstämningsträff hålls inför ansökan om LONA-bidraget med Karin Lundberg, Birgitta Corin och Sofi Marberg.

27 september 2018

Inventering och markanalys inför budget för den förlängda sträckningen av leden. Arbetet stod Birgitta Corin och Cajsa af Ekenstam för. Sträckan är 2 km enkel väg.

25 september 2018

Möte med initiativtagare och delfinansiärer; Birgitta Corin, Tärnaby Fjällhotell AB och evenemanget Laxfjället Runt, Sofi Marberg, Visit Hemavan Tärnaby AB med finansieringsmodellen Mervärde Hemavan Tärnaby, Cajsa af Ekenstam, Visit Hemavan Tärnaby AB samt Karin Lundberg, Hemavan Tärnaby Näringsförening.

20180925

12 september 2018

Beslut fattas på extrainsatt styrelsemöte i Hemavan Tärnaby Näringsförening att föreningen ska bidra med 150 000 kr till förlängningen av Tärnaleden.

4 september 2018

Ett allmänt ledmöte hålls där representanter från Visit Hemavan Tärnaby AB, Hemavan Tärnaby Näringsförening, Storumans kommuns tekniska avdelning samt Naturum Hemavan deltog. Diskussion förs kring förverkligandet av förlängningen av Tärnaleden och hur det kan göras möjligt. Önskemål uppkommer om delfinansiering från Hemavan Tärnaby Näringsförening. Storumans kommun hjälper till med ansökan av LONA-bidrag från Naturvårdsverket. Mervärdespengar samt pengar från Tärnaby Fjällhotells event Laxfjället Runt kommer också att tillföras. Den förlängda delen av leden kommer starta vid Tärnaby Fjällhotell och kopplas ihop med befintlig led vid Tärnaby Camping, se bifogad karta över Tärnaleden.