Hoppa till innehåll

Tillsammans för en hållbar utveckling av Hemavan Tärnaby

Den viktiga leden

I linje med den förstudie om ledutveckling i Hemavan Tärnaby som Näringslivskontoret i Storuman tagit fram, vill Hemavan Tärnaby Näringsförening i samarbete med andra parter jobba med att utveckla leder på destinationen.

Vi kan genom medel från Mervärde Hemavan Tärnaby och genom att ansöka om projektmedel vara en part i utvecklingsarbetet.

Mervärde
Hemavan Tärnaby

Hållbar utveckling kräver både engagemang och resurser och därför jobbar fjällområdet med en finansiell lösning vi kallar Mervärde Hemavan Tärnaby.

Mervärdesföretagen samlar in och avsätter pengar som återinvesteras i bygden.

Hemavan Tärnaby Näringsförening ansvarar för Mervärde Hemavan Tärnaby och beslutar tillsammans med mervärdesföretagen hur pengarna ska förvaltas och fördelas.

Medlemsföretagen styr

Det är du som medlem i föreningen som styr vilka uppgifter föreningen skall prioritera att jobba med. När vi frågade medlemmarna via en enkät som gjordes under 2022 blev svaret att den viktigaste uppgiften just nu är att jobba med ledutveckling.

Avslutat projekt

Förlängning av Tärnaleden

Så här blir du medlem

Hemavan Tärnaby Näringsförening skall tillvarata medlemmarnas intresse och bidra till en positiv utveckling av näringslivet i Hemavan Tärnaby. Kontakta gärna någon av oss i styrelsen om du har frågor och vill veta mer om Hemavan Tärnaby Näringsförening.

Behovet av lokal förankring

Alla områden är unika, för oss är Hemavan Tärnaby lite extra unikt. Snabbt växande besöksnäring i en skör natur. Här är förmågan att utvecklas i samklang extra viktig. Därför tycker vi att det är bra med en lokalt förankrad företagsförening. Viktigt att företagen samordnar sig för att utvecklingen ska ske på naturens och befolkningens villkor.

Mona Olovsson
Näringslivskontoret, Storumans kommun


Företagsföreningarna är viktiga för kommunen

” Vi tycker att företagsföreningarna är viktiga för kommunen. Bra är det när företag kan samla sig och jobbar med gemensamma frågor mot gemensamma mål. Företagarföreningen förenklar dialogen med kommunen och Näringslivskontoret i vårat gemensamma utvecklingsarbete av vår kommun.

Destinationsbolagets nedläggning har tydliggjort att vi var och en behöver tydliggöra våra roller för oss själva och för varandra. Vi behöver synliggöra vad som saknas och därefter tillsammans komma överens om hur vi ska/eller kan hantera det. “

Peter Persson
Koncernchef Storumans kommun