Hoppa till innehåll

Mervärde

Hållbar utveckling kräver både engagemang och resurser och därför jobbar fjällområdet
med en finansiell lösning vi kallar Mervärde Hemavan Tärnaby. 

Mervärdesföretagen samlar in och avsätter pengar som återinvesteras i bygden. Huvudsyftet med finansieringsmodellen
är att kunna investera och utveckla värden som många har nytta av men ingen enskild aktör ansvarar för.

De insatser som Mervärdespengarna bidrar till skall komma lokalsamhället
tillgodo samtidigt som det långsiktigt stärker besöksnäringen i området.

Hur bidrar jag som gäst

Du bidrar genom att köpa utvalda varor och tjänster hos de företag som är anslutna till Mervärde.

Mervärdesföretag

ICA Fjällboden, Fjälls kitchen
Anders Bistro, Hemavans Fjällcenter
Hemavans Fjällstation, Elteamet
Hemavan Alpint, Tärnaby Alpint
Trolltrumman, Tärnaby Sporthotell
Hemifjäll, Contractor Bygg
MOHV Hemavan, Hemavans Högfjällshotell
Tunet

Tillsammans gör vi
Hemavan Tärnaby bättre

Vi tror att vi delar kärleken till vår fjällvärld och allt vad den erbjuder, med dig som är gäst här, och att du vill fortsätta besöka oss om och om igen.

Genom att betala Mervärde så stödjer du den lokala utvecklingen på hela destinationen.

Till vad går pengarna

Mervärde Hemavan Tärnaby kan helt eller delvis finansiera närleder och förstärkning av besöksmål kring närlederna. Vi har valt att fokusera på barmarksperioden.

Hemavan Tärnaby Näringsförening ansvarar för Mervärdet och beslutar tillsammans med mervärdesföretagen hur pengarna ska förvaltas och fördelas.

Exempel på vad vi gjort hittills

Hittills har Mervärde t ex finansierat rastplatser på Björkforsleden, vid Fjällfinakåtan, vid Kanahobbsvägen, vid Vikmyra och delfinansierat förlängningen av Tärnaleden.

Birgitta Corin

Projektledare Mervärde

Exempel på vad pengarna kan användas till

Exempel på investeringar är uppgradering och utveckling av närleder, grill-och rastplatser och vindskydd.

För 2024 vill vi göra det lättare att hitta nära leder via samordnat skyltsystem med informativ och upplevelsehöjande information. Besökaren skall lättare få uppleva nära natur- och kulturvärden. Fokus är aktiviteter för barmarksperioden.

Nationellt ramverk för vandringsleder kommer att vara vägledande vid planering och genomförande.

Större projekt

Mervärdet kan vara en grundplåt och förutsättning för att kunna söka extern finansiering till större projekt, exempelvis till fler och/eller förlängda och uppgraderade leder.

Miljömål som Mervärdesarbetet
bidrar till

Sveriges miljömål fungerar som riktmärken för miljöarbetet i Sverige. Målen visar vägen mot en hållbar utveckling och utgör den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. Vi kan koppla framför allt följande sju miljömål till Mervärdesarbetet:

  1. Storslagen fjällmiljö
  2. Frisk luft
  3. Begränsad klimatpåverkan
  4. Levande sjöar och vattendrag
  5. Myllrande våtmarker
  6. Levande skogar
  7. Ett rikt växt- och djurliv

Hänsyn skall tas till de svenska miljömålen

Vid varje förslag och beslut om åtgärder för Mervärdet, bör hänsyn tas till de svenska miljömålen samt till ökad måluppfyllelse av Agenda2030 och Parisavtalet. Vi skall visa att man tar hänsyn till varje miljömåls preciseringar och att man inte föreslår någon åtgärd som motverkar målen.

Måuppfyllelse

Våra mätbara mål sätts till antal aktiviteter, åtgärder, insamlade medel och medverkande företag.

Samordning med övriga insatser

Aktiviteterna inom Mervärde Hemavan Tärnaby skall samordnas med annat arbete som görs inom ledutveckling och annan hållbar upplevelsehöjande utveckling.


Lägesuppdateringar Mervärde

LONA medel beviljade för ledutveckling

Inget är som väntans tider…. 2023 har präglats av väntan på besked från ansökningar. Näringsförening…

Läs mer
Mortsbäcken
Uppstart Fjällforsleden

Nu förbättrar vi den vackra leden längs Mortsbäcken i Hemavan Näringsföreningens medlemmar samt Merv…

Läs mer

MERVÄRDE STÖDJER DE GLOBALA MÅLEN

Kontakta oss

Birgitta Corin är projektledare för Mervärde Hemavan Tärnaby