Hoppa till innehåll

Den viktiga leden

Vandring är idag den absolut viktigaste reseanledning sommartid i Hemavan Tärnaby. För oss och våra medlemmar är utveckling av leder en kärnfråga. En bra led förbättrar upplevelsen för både gäster och lokalbefolkning samt att slitaget på marken minskar kraftigt.

Näringsföreningens roll i ledutvecklingen är att förvalta Mervärde Hemavan Tärnaby och kanalisera dessa pengar till projekt som beslutats av Mervärdesföretagen. Vi kan också vara en part i ledprojekt.

Lägesrapporter ledutveckling

LONA medel beviljade för ledutveckling

Inget är som väntans tider…. 2023 har präglats av väntan på besked från ansökningar. Näringsförening…

Läs mer
Mortsbäcken
Uppstart Fjällforsleden

Nu förbättrar vi den vackra leden längs Mortsbäcken i Hemavan Näringsföreningens medlemmar samt Merv…

Läs mer

Kunskapsbank och strategidokument

Storuman kommuns strategiska plan för utveckling av
turismen 2021-2030

Turismen är en viktig industri i världen. För Storumans kommun är det den dominerande näringen i fjälldestinationen Hemavan Tärnaby och är betydande i hela kommunen.

Turismen har stor effekt på andra branscher i kommunen som exempelvis bygg-, entreprenad- och transportbranschen. Den behöver också fungera väl tillsammans med rennäringen och andra areella näringar.

Nationellt ramverk för vandringsleder

Det nationella ramverket är en ledstjärna att hålla i handen, ett stöd för hur man kan ta sig an allt från skyltning och service till långsiktig förvaltning av lederna.

Ramverket består av fem områden: organisering, fysisk led, service, upplevelse och kommunikation.

Förstudie om ledutveckling gjord av Storumans kommun

Näringslivskontoret vid Storumans kommun har under 2022 tagit fram en förstudie om ledutveckling i Hemavan Tärnaby.

Storuman kommuns friluftsplan

Syftet med friluftsplanen är att kartlägga friluftslivet i kommunens västra delar och på så vis vägleda planering, lovgivning och andra beslut inom det avgränsade planområdet. Mer info om hur arbetet med planen fortskrider finns på Storuman kommuns hemsida.

Vi gör det tillsammans