Hoppa till innehåll

Spelar Tärnaby Alpina Gymnasium någon roll för företagen i området? 

Ja, TAG, Tärnaby alpina gymnasium, är en av pusselbitarna i ett samhälle som utvecklas och inte avvecklas. Hemavan Tärnaby Näringsförening anser att det är kortsiktigt och lite för enkelt att dra ett streck över något som på pappret kanske går att ta bort. Verkligheten säger något helt annat. 

Södra Lapplands Gymnasieförbund skriver på sin hemsida. ”Ett hybridgymnasium för framtiden. Vår mission är att leverera god samhällsnytta genom ledande utbildningsresultat med omsorg om elever och personal.” Det vore intressant att höra hur strategierna ser ut för att bli ett ”hybridgymnasium för framtiden”? 

Hemavan Tärnaby Näringsförening har tillsammans med andra en aktiv roll att bidra till en hållbar utveckling. En bra skola och en attraktiv gymnasieskola är en oerhört viktig grundförutsättning för detta. Vad vi kan se har TAG den rollen idag. Den nya möjligheten som ges till utbildning via TAG-programmen NA och SAM utan alpin koppling, är ett steg i rätt riktning. Det ökar ytterligare möjligheten för fler glada familjer och livskraftiga företag. 

Ur ett samhälls- och näringslivsperspektiv genererar skolans elever intäkter till våra lokala företag. Skolans elever och alpina inriktning är delaktiga i flertalet evenemang som är en av områdets stora reseanledningar. Det blir övernattningar från deltagare, släkt och vänner, middagar, husrenoveringar, snöskottning, it-lösningar, hybridarbetande föräldrar, liftintäkter mm, mm. 

Utan företagen; inget samhälle och ingen skola. Utan skolan och dess del i samhället – färre företag, färre intäkter till skola och omsorg. Det hänger ihop i en symbios. Företagen har anställda som skickar kommunal skatt till skola och omsorg. Fler familjer kan bo här året runt, fler kan flytta hit och näringslivet breddas. Många av ungdomarna har börjat jobba extra vilket i sin tur ger viktiga arbetslivserfarenheter och stor hjälp för företagen. 

Vi kan inte nog betona vikten av de alpina evenemangen, gymnasieskolans effekter på det lokala näringslivet och kuggen i att bygga ett välmående och hållbart samhälle. Det alpina Tärnaby utgör dessutom ett viktigt kulturarv i världsklass. 

Nu kavlar vi upp ärmarna och tänker större istället! Genom att utbilda och utveckla talanger, göra ungdomar till kloka och ansvarstagande vuxna personer, främja besöksnäring och samarbete med näringslivet. Här spelar skolan en avgörande roll för ett välmående samhälle. 

Agneta af Ekenstam Ordförande, Hemavan Tärnaby Näringsförening 

1 kommentar till “Spelar Tärnaby Alpina Gymnasium någon roll för företagen i området? ”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *