Hoppa till innehåll

Årsmöte med avtackning

 

Karin Lundberg & Agneta af Ekenstam
Karin Lundberg avtackades efter två år som ordförande i föreningen.

2020 års årsmöte i Hemavan Tärnaby Näringsförening hölls söndag den 19 januari på Hemavans Fjällcenter. 12 medlemmar medverkade där både Sverige, Norge & Finland fanns representerade. Agneta af Ekenstam valdes till ny ordförande. Katti Lundström och Johan af Ekenstam valdes in som nya ledamöter. Se nya styrelsen i sin helhet här.

Före mötet var fler företagare närvarande då vi bjudit in till en företagarträff för att berätta om och visa hur föreningen arbetar.

Karin Lundberg presenterade förändringen av serviceavgifter till Visit Hemavan Tärnaby. Bakgrunden till förändringen av serviceavgifter är att nivåerna varit alldeles för låga tidigare. Som exempel kan nämnas att en medlem i Hemavan Tärnaby Näringsförening betalat 1 500 kr/år i serviceavgift men trots den låga insatsen ändå haft höga förväntningar på vad man ska få ut av det. Efter den extra bolagsstämman för Visit Hemavan Tärnaby som hölls för aktieägare den 15 januari 2020 beslutades det att serviceavgiften numera är omsättningsbaserad. Nivån är satt till 0,25% av omsättningen där lägsta nivån är 2 500 kr och högsta nivån 100 000 kr. Stämman gav styrelsen i uppdrag att utvärdera nivån och återrapportera till aktieägarna i januari 2021. Fler behöver alltså vara med och finansiera basverksamheten i destinationsbolaget med större medel. Under Q1 2020 kommer införsäljning av serviceavgiften samt avtallskrivning ske mellan företagen i området och Visit Hemavan Tärnaby.

Fokus i Visit Hemavan Tärnaby ABs basverksamhet är:

  • Marknadsföring och kommunikation (trycksaker, guider, content)
  • Spår & leder (utveckling av nya koncept, reseanledningar, vandring & cykling)
  • Infrastruktur & transport (inom området samt till och från området)
  • Mervärde (konceptutveckling och rekrytering av fler mervärdesföretag)
Freya Widing
Freya Widing avtackades efter många år som ledamot i styrelsen.

Dialog fördes även över vikten att samverka mer mellan företagen i området. Vi vill uppmuntra våra företagare att delta på de träffar som arrangeras och ta gärna med en företagarvän för att bredda nätverkandet.

Konceptualisering är ständigt aktuellt. Något området kan bli bättre på att marknadsföra är våra fina längdspår som tidigt på säsongen är preparerade. Här finns bland annat de som tränar inför Vasaloppet som en potentiell målgrupp att marknadsföra sig mot. Vi behöver även bli bättre på att bredda säsongen, särskilt under vardagarna.

Kvällen avslutades med att avtacka avgående styrelseordförande Karin Lundberg samt ledamoten Freya Widing som varit styrelsen trogen i många år.

Varmt välkommen till oss i Hemavan Tärnaby Näringsförening!