Hoppa till innehåll

18/2 extra årsmöte, ordinarie årsmöte och nätverksträff

Kallelse till extra årsmöte samt ordinarie årsmöte i Hemavan Tärnaby Näringsförening

Datum: 2019-02-18
Plats: Tärnaby Fjällhotell

Program

Kl 17.00 – 18.00 Middag
Anmälan till middagen senast 11/2 till hemavantarnabynaringsforening@gmail.com Meddela ev specialkost.
Kl 18.00 – 18.15 Extra årsmöte med uppdatering av stadgar
Kl 18.15 – Ordinarie årsmöte

—– kaffe och energipåfyllning inför följande nätverksträff —–

Starkare tillsammans

Kl 18.45 – 20.15 Starkare tillsammans

Områdets alla företag inbjuds till närverksträff och information. Deltar under kvällen gör även Visit Hemavan Tärnaby och Näringslivskontoret genom Mona Olofsson.

Efteråt finns tid till eftersnack och mera nätverkande.

Dagordning för dessa samt faktura på 2019 års medlems- och serviceavgift kommer på posten inom kort.


Förslag till uppdatering av stadgarna

Då vi i flera år pratat om att uppdatera stadgarna kommer här ett förslag.

Bifogat finns länkar med:
– gamla stadgarna
– förslag till uppdaterade stadgar med ändringarna förklarade och specificerade
– förslag till uppdaterade stadgar utan förklaringarna

Välkommen att kontakta vår ordförande Karin Lundberg vid frågor och synpunkter på uppdateringen av stadgarna. Enligt stadgarna vill styrelsen ha svar inom en vecka från er om eventuella synpunkter.

Karin Lundberg når ni direkt på 070-202 48 43 eller via e-post på karin.e.lundberg@hotmail.com


Varmt välkomna!

Hälsningar från styrelsen i Hemavan Tärnaby Näringsförening